• Användning

  Kalkprodukter kan användas till mycket, som sagt. Diagrammet visar användningen i Sverige.
  Utöver detta går en betydande del på export till olika länder, främst i Europa.

  Totalsiffrorna visar alla kalciumprodukter, alltså även de av dolomit.

  Järn- och metallindustrin är den enskilt största förbrukaren. Där behövs kalksten t ex vid råjärnsproduktion och i förädlingen till stål används bränd kalk och bränd dolomit. Andra processindustrier som använder kalkprodukter är bland annat cellulosaindustrin och pappersbruken.

  För att motverka försurningens effekter i naturen kalkas vattendrag och åkermark.
  Svavelhaltiga rökgaser renas med kalk och rötslam från reningsverk stabiliseras med kalk.
  Det gör miljövården samt jordbruket till stora användare.

  Den totala produktionen i Sverige från medlemsföretagen 2014 var 2 934 600 ton.
  Av detta skickades 986 100 ton på export. Det övre diagrammet redovisar hur övriga 1 948 500 ton fördelar sig på olika branscher. Separat redovisas även hur stor andel av detta som är brända produkter för den svenska marknaden.