• Evenemang

  Här hittar du mässor, konferenser allmänna möten och liknande där Svenska Kalkföreningen deltar eller bevakar. Andra aktiviteter som på olika sätt berör branschen finns också med.

  Några exempel på regelbundet återkommande arrangemang i Sverige.

   

  Teknikutveckling – nytta för samhället
  I år arrangerade CBI Betonginstitutet sin sedvanliga informationsdag den 16 mars. Temat var Teknikutveckling – nytta för samhället. Mer information om framtida arrangemang finns på www.cbi.se

   

  Elmia Garden
  2016 slår Elmia Garden i Jönköping upp portarna till norra Europas största och viktigaste trädgårdsmässa för yrkesfolk 5-6 oktober. Det är en välbesökt mässa som bjuder på massor av inspiration, idéer och kunskap för en bransch med växande betydelse. Läs mer här: www.elmia.se/garden

   

  Geologins Dag
  En satsning för att göra geovetenskap och dess betydelse allmänt känd. Barn och vuxna får chansen den andra lördagen i september att upptäcka hur roligt och spännande det är med läran om jorden
  Läs mer här: www.geologinsdag.nu och www.aeroseum.se

   

   

  Hindersmässan i Örebro
  Hindersmässan i Örebro är Sveriges mest långlivade tradition och det största återkommande evenemanget i staden. Mässan hölls första gången redan på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn. Mässan arrangeras alltid sista veckan i januari och nästa gång blir således slutet av januari 2017. Läs mer på www.visitorebro.se

   

  MinBas
  MinBas är ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmateral och natursten och är ett projekt inom MinFos (Föreningen för Mineralteknisk Forskning). MinBas är medarrangör i Geologins Dag. Läs mer på www.minfo.se

   

  Sveriges Energiting i Eskilstuna
  Hålls i mars varje år nästa gång blir i slutet av mars 2017.
  Mer information hittar du på www.sverigesenergiting.se 

   

   

  Trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar

  Ett årligt mycket välbesökt arrangemang på Stockholmsmässan i Älvsjö. Så mycket som 55 -60 000 besökare varje år gör den till Norden största trädgårdsmässa. Nästa mässa hålls 6-9 april 2017. Mer information hittar du på www.nordiskatradgardar.se

   

  Kalkmässan
  Ett återkommande branschevenemang.
  För information kontakta info@kalkforeningen.se

   

  Internationella konferenser

  International Lime Association
  Mer info på http://www.internationallime.org