• Industri

    Som framgår nyttjas kalk och dolomit inom ett stort antal områden, de ingår som en viktig beståndsdel i olika produkter och de används som tillsats i många industriprocesser. Här följer en redovisning hur kalk och dolomit används inom olika områden.