• Övrig industri


  Färg-, plast- och gummiindustri

  Inom detta område används stora mängder av finmikroniserat kalkstens- och dolomitmjöl. Fillermaterialet spelar en viktig roll under tillverkningsprocessen och ger positiva effekter på slutegenskaper och ekonomi.

   

  Kemisk-teknisk industri

  Dessa  industrier förbrukar ett flertal olika kalk- och dolomitprodukter. Exempel på färdigprodukter är
  rengöringsmedel, tvättmedel, slipmedel, lim och tätningsmedel.

   

  Livsmedel, hygien och läkemedel

  Kalk används i produkter som exempelvis tandkräm, kosmetika och vanliga huvudvärkstabletter.
  En stor förbrukare av kalk är sockerindustrin, som använder bränd kalk i reningsprocessen.

   

  Kemisk industri

  Kalciumkarbid tillverkas av bränd kalk som behövs vid tillverkning av bl a acetylen. Dolomit är en viktig råvara vid tillverkning av gödselmedel. Vid tillverkning av olika glasprodukter som exempelvis flaskor och burkar ingår både kalk och dolomit.
  Släckt kalk används i garvningsprocessen av läder.