• Papper och massa

  Denna industrigrupp är ett av Nordens viktigaste applikationsområden för kalkindustrin. Bränd kalk är en indirekt kemikalie vid sulfatmassaframställningen, där den ingår som en viktig länk i kemikalieåtervinningscykeln.

  Bränd kalk (CaO) släcks i grönluten till släckt kalk (Ca(OH)2 som i kaustiseringskärlen reagerar med grönlutens Na2CO3 och återbildar vitluten (NaOH) samt utfälld mesa (CaCO3)

  Massabruken är i princip självförsörjande på bränd kalk. Leveranser utifrån behövs då man behöver rena kalkcykeln från föroreningar. Denna ”make-up”-kalk kan vara bränd kalk eller i vissa fall Kalksten.

  Havererar kalkugnen behövs det ofta tillföras stora mängder bränd kalk för att kunna upprätthålla massaproduktionen.

  Vid papperstillverkningen används också mycket kalkprodukter. Dels som fyllmedel i pappret dels som en del av bestrykningspigmentet. Kalken som används här är i dag till största delen GCC (Grounded Calcium Carbonate), men PCC (Precipitated Calcium Carbonate), som är en annan kalkprodukt, vinner mer och mer terräng som alternativ och/eller komplement till GCC.

  GCC är en mycket finmald och renad kalkstensprodukt. Den levereras som en slurry till pappersbruket.

  PCC är en ”syntetiskt” uppbyggd kalciumkarbonat med en bestämd kristallstruktur. PCC produceras från CaO som via släckning blir Ca(OH)2. Till hydroxiden sätts CO2 och CaCO3 fälls ut. Genom olika processparametrar styr man denna kristalluppbyggnad för att få önskad produkt.