• Jordbruk

    Inom det moderna jordbruket finns fyra starkt försurande faktorer som kan balanseras med hjälp av olika kalkprodukter: kvävegödslingen, det sura nedfallet, urlakningen av jorden samt odlingen som sådan.

    För att ge bra skördar år efter år måste en jord skötas om. Användningen av sammansatta gödselmedel är rationell. Men lika rationellt är det att kompensera för de surgörande effekterna med mald eller krossad kalk- eller dolomitsten i olika fraktioner.

    Kalkningen har gynnsam effekt på flera sätt. Skördarna blir inte bara större – de blir bättre också. Dessutom försvåras upptagningen av skadliga metaller. Olika kalkprodukter ingår
    också i våra fodermedel då innehållet av
    kalciumjoner är viktiga för skelettuppbyggnaden.