• Beräkna ditt kalkvärde

    Öppna PDF-filen här nedan, så får du en tabell över hur du kan räkna ut kalkvärdet i din jordbruksmark, och få tips hur du kan justera den.

    Olika produkters kalkvärde får du genom att kontakta din leverantör.

    >> Ladda ner pdfen