• Foderkalk

  Djuren behöver kalk för utvecklingen av skelett, för nervfunktioner och för att kunna producera t ex mjölk och ägg. Kalk innehåller grundämnet kalcium.

  De foder som odlas på gården t ex spannmål och vallfoder räcker i allmänhet inte till för att täcka djurens behov av kalcium.

  Dessutom kan djuren inte tillgodogöra sig mer än 30-70 % av det kalcium som finns i växter. Därför är det viktigt att komplettera gårdens egna foder med ett inköpt foder som innehåller kalk.

  Djur (och även människor) behöver kalcium bl.a. för:

   

  - utvecklingen av skelettet
  - nervfunktionerna
  - blodets koagulering
  - att upprätthålla syra-basbalansen i organismen
  - hjärtats funktion
  - enzymverksamheten
  - bilda äggskal
  - producera mjölk

  Foderkalkens viktigaste egenskaper är en hög kalciumhalt samt en god löslighet. Självklart är att kalken skall vara fri från oönskade ämnen.