• Länkar

  Viktiga länkar till medlemsföretag, internationella branschorganisationer, miljöförbund samt några svenska myndigheter.

  IMERYS mineral AB
  Movab AB
  Nordkalk AB
  Omya AB
  SMA Mineral AB
  EuLA
  ILA

  Övriga nyttiga länkar:

  CBI (Cement- och Betonginstitutet
  Havs och vattenmyndigheten (ny myndighet men även f d Fiskeriverket)
  Fältbiologerna
  IMA (Industrial Mineral)
  Air Clim (f.d. Internationella försurningssekretariatet)
  IVL (Svenska Miljönätet AB)
  Jordbruksverket (Svenska Miljönätet AB)
  Luleå Tekniska Universitet
  Länsstyrelsen Halland
  Miljöförbundet Jordens Vänner
  MinFo (Föreningen Mineralteknisk Forskning)
  Naturvårdsverket
  Skogsstyrelsen
  Sportfiskarna
  Svenska Naturskyddsföreningen
  Sveriges Bergmaterialindustri
  Sveriges Fiskevattenägareförbund
  Swemin (F.d. Gruvföreningen)
  WWF (Världsnaturfonden)