• Miljö

    Det moderna samhället med dess verksamheter och industrier frestar på omgivande miljö, vare sig det gäller mark, luft eller vatten. Men oftast handlar det om gamla försyndelser med långvarig verkan in i vår tid.

    Vi behöver dricka vatten, vi andas och vi odlar. Därför bör man rena miljön så långt möjligt från skadliga ämnen. Miljön vi vistas i är ingenting annat än ett lån från naturen.

    För att kunna uppfylla skärpta miljökrav har ett flertal avancerade tekniker tagits fram under årens lopp. Vi kan nu exempelvis effektivt rena rökgaser från sura komponenter och andra skadliga ämnen innan de släpps ut till omgivande luft.

    Vi kan justera pH-värden i sjöar och vattendrag och fälla ut oönskade, giftiga föroreningar. Vi vitaliserar jordbruksmark och höjer dess pH, som helst skall vara 6,5-7.0 överallt, vilket bl a ger bättre produkter.

    Detta är bara ett axplock av vad som görs för miljön idag och till detta kommer kalk ofta till användning – både som oförädlad kalksten och dolomit eller som bränd kalk och släckt kalk. Dessa mångfacetterade ämnen är nödvändiga för ett flertal viktiga processer då vi tvingas ta itu med spåren främst efter det gamla industrisamhället.