• Rökgasrening

    Rökgasrening med kalkprodukter är i ett Europaperspektiv mycket omfattande. Flera hundratusentals ton används för att rena rökgaser från i första hand svavelföroreningar. Sverige, som har en väl utbyggd kraftproduktion baserad på vatten- och kärnkraft, använder endast en mindre mängd kalk- och dolomitprodukter för att rena rökgaser vid koleldade kraftverk. Även vid de svenska sopförbränningsanläggningarna förbrukas kalkprodukter vid rökgasrening. Totalt används ca 90 000 ton kalk- och dolomitprodukter inom detta segment i Sverige