• Standarder

  Standarder för karaktärisering och klassificering av kalkprodukter

  För karaktärisering och klassificering av kalkprodukter finns ett antal svenska standarder (SIS). Vissa av dessa är framtagna genom internationellt samarbete med International Standardization Organisation (ISO) och/eller European Committee for Standardization (CEN).

  Standarder antagna av SIS:

  SS 134003 “Släckningsreaktivitet hos bränd kalk”
  SS 134004 “Kemiskt bundet vatten i bränd kalk, Carl Fischer”
  SS 134005 “Flytbarhet hos kalkprodukter”
  SS 134006 “Ljushet”
  SS 134007 “Oljetal”
  SS 134011 “Kalkordlista”
  SS 134012 “Provtagning av kalkprodukter”

  Övriga standarder antagna av SIS, en del översatta till svenska:

  SS-EN 1018 “Processkemikalier för beredning av dricksvatten – Kalciumkarbonat”
  SS-ISO 2591-1 “Mek siktanalys”
  SS-EN ISO 787-2 ” Fukthalt 105 grad”
  SS-EN ISO 787-5 “Oljetal”
  SS-EN ISO 787-9 “pH”
  SS-EN ISO 787-18 “Siktrest på duk”

  Vidare finns ett antal standarder för bestämning av t.ex. tal beträffande jordförbättringsmedel som upptar densitetsbestämningar, konduktivitet, portal etc.

  Ovanstående standarder finns att köpa hos Swedish Standards Institute (SIS), länk till sidan är www.sis.se