• Nyhetsbrevet ph6.2 efter Rännilar

  Rännilar har sedan en tid tillbaka ersatts av det digitala nyhetsbrevet pH6.2, som produceras av Sportfiskarna och har ungefär samma inriktning som Rännilar, t ex vad som kan hända i naturen om anslaget till kalkning minskas drastiskt.

  pH6.2 går på djupet med en av vår tids största miljökatastrofer och i det senaste numret uttrycks stor oro för att pH-värdena i många vattendrag fortfarande ligger för högt och att återförsurning av sjöar och vattendrag inte är förenligt med EUs vattendirektiv. En enkät bland landets länsstyrelser visade att de inte klarar av sitt tillsynsarbete med nuvarande resurser. Ny forskning visar att den utrotningshotade ålen gynnas av kalkning. I en tidigare rapport från Naturvårdsverket befaras att 13 av de 21 länen i landet inte kommer att klara delmålen och att generationsmålet för 2020 inte kommer att kunna uppnås. Sportfiskarna tvingas förvånat konstatera att Naturvårdsverket inte tycks betrakta kalkning som en nödvändighet för att nå målen.

  Brevet kan beställas på Sportfiskarnas hemsida genom att klicka på länken www.sportfiskarna.se. Här nedan finns också länkar till de fyra senaste numren av Rännilar.

   

   

  Rännilar_nr_19.pdf  

  Rännilar_nr_18.pdf

  Rännilar_nr_17.pdf

  Rännilar_nr_16.pdf