• Trädgård

    Trädgårdskalk är ett jordförbättringsmedel som är baserat på antingen kalksten eller dolomit. Dolomit ger även ett tillskott av magnesium. Trädgårdskalk finns både som mjöl eller granulat.

    Kalkens effekter i våra trädgårdar är många. Den mest välkända är att höja pH-värdet i en försurad jord. Genom att man får rätt pH-balans i jorden får man ett större utnyttjande av de olika växtnäringsämnena. Alltså lönsammare gödsling! Kalkningen ger även luftigare och mer lättarbetad jord. Andra positiva egenskaper med att kalka och därmed ha rätt pH är att växterna får bättre motståndskraft mot sjukdomar och upptagning av skadliga tungmetaller som exempelvis kadmium minskas.