Branschstatistik

Kalkprodukter kan användas till mycket. Diagrammet nedan visar användningen i Sverige. Utöver detta går en betydande del på export till olika länder, främst i Europa.

Totalsiffrorna visar alla kalciumprodukter, alltså även de av dolomit.

Järn- och metallindustrin är den enskilt största förbrukaren. Där behövs kalksten t ex vid råjärnsproduktion och i förädlingen till stål används bränd kalk och bränd dolomit. Andra processindustrier som använder kalkprodukter är bland annat cellulosaindustrin och pappersbruken.

För att motverka försurningens effekter i naturen kalkas vattendrag och åkermark. Svavelhaltiga rökgaser renas med kalk och rötslam från reningsverk stabiliseras med kalk. Det gör miljövården samt jordbruket till stora användare.

Den totala produktionen i Sverige från medlemsföretagen under 2018 var 2 053 000 ton. Diagrammet redovisar hur övriga ton fördelar sig mellan olika användningsområden. Separat visas hur mycket av detta som är brända produkter.