Integritetsskydd

Nedan redogörs för användningen av ”cookies” på Kalkföreningens internetsidor och för behandlingen av personuppgifter som lämnats via användarens webbplats.

Användningen av cookies
Cookies används allmänt på Internetsidor och således också på Kalkföreningens webbplats. Cookies är en liten textfil, som lagras i användarens dator. Med hjälp av cookies känner webbplatsen igen besökaren och kan följa med hur och när webbplatsen används. Med hjälp av dessa uppgifter kan Kalkföreningen utveckla sin webbplats så att den bättre betjänar besökaren.

Om du inte vill ta emot cookies, eller få meddelade om när de placeras i din dator, är det i de flesta webbläsare möjligt att ändra inställningarna så att inga cookies godkänns.

Personuppgifter
Kalkföreningens webbplats har inte några sidor där du kan lämna dina personuppgifter. Om vi frågar efter dina personuppgifter, är det för att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål eller förbättra våra tjänster. Vi sparar dina personuppgifter tillsvidare och kan eventuellt sända material om Kalkföreningen till dig också i framtiden.

Då du lämnar dina personuppgifter till Kalkföreningen via kalkföreningens mailadress, ger du ditt samtycke till att personuppgifterna samlas in och används. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna används och begära att dina uppgifter stryks genom att skicka e-post till adressen info@kalkforeningen.se.

De personer som uppdaterar Kalkföreningens webbsidor har tillgång till personuppgifterna. Ifall det behövs för att uppfylla ett serviceönskemål, kan uppgifterna överlåtas till andra personer i föreningen. Kalkföreningen lämnar inte ut användarnas personuppgifter till personer utanför föreningen.

Kontakt
Du kan när som helst ta kontakt med Kalkföreningen och kontrollera dina uppgifter. Vi korrigerar och stryker på begäran alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.

Hantering av annans persondata
Kalkföreningen hanterar persondata mottagen från medlemsföretag eller samarbetspartners för att kunna arrangera aktiviteter och fullfölja våra skyldigheter. Sådan information är i huvudsak personens namn, kontaktinformation och namn på företag, organisation eller myndighet som personen i fråga representerar. Persondatan har mottagits från personen i fråga, hans/hennes arbetsgivare eller genom olika offentliga källor.

Kalkföreningen hanterar datan tills det är säkerställt att våra skyldigheter baserade på t ex avtal har fullgjorts, att personen inte längre är kontaktperson för Kalkföreningen eller att personen omber att få sin data borttagen. Kalkföreningen kommer inte delge persondata till tredje part om det inte är efterfrågat i samband med telekommunikationstjänster eller för att genomföra serviceåtgärd till samarbetspartnern.

Tillgång till persondata vid Kalkföreningen är begränsad till sådan information som är nödvändig för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna. Hantering av persondata är bara tillåten för att slutföra uppgiften. Ingen persondata samlas in på Kalkföreningens webbsida, utan endast genom e-post skickad till Kalkföreningens mailadress. Persondata är skyddad med vanliga accepterade tekniska lösningar så som lösenord, begränsad tillgång och brandväggar. På det sättet försäkrar Kalkföreningen att hanteringen av data görs på ett säkert sätt och i enlighet med lagkrav. I händelse av frågor kring dina egna persondata, vänligen sänd dem till info@kalkforeningen.se.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Svenska Kalkföreningen, orgnr. 802009-9399 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.