Om Svenska kalkföreningen

Svenska Kalkföreningen är en branschorganisation som bildats och ägs av de företag som tillverkar och marknadsför produkter framställda av bergarterna kalk- och dolomitsten. Föreningen bildades 1967 och är en sammanbindande länk för företagen när det gäller branschfrågor och information om kalkbranschen som är av betydelse för företagen, deras kunder och samhället.

Hos Föreningen skall det vara möjligt att hämta allmän information om produktion, användning samt övrigt material som kan var behövligt för att få en bild över kalkindustrin.

För mer detaljerade uppgifter gäller kontakter med föreningens medlemmar. Se vidare under kontakter.
Föreningens arbete styrs av den aktuella samhällsdebatten. I den senaste strategin fokuseras på näringspolitiska frågor kring tillämpning av EU-direktiv, skattefrågor, miljöfrågor, normer och bekämpning av försurning i sjöar, skog och på åkermark.

Arbetsrättsliga frågor sköts inte av föreningen.

Debatt och forskning

I forsknings- och utvecklingsfrågor samt utbildning samverkar föreningen med övriga branscher och föreningar inom malm- och bergmaterialindustrin (BERGSAM). Företagen är här medlemmar i MINFO, Mineralteknisk forskning.

Internationellt verkar föreningen via medlemskap i European Lime Association , EULA, och International Lime Association, ILA.