Om Svenska kalkföreningen

Svenska Kalkföreningen är en branschorganisation som bildats och ägs av de företag som tillverkar och marknadsför produkter framställda av bergarterna kalk- och dolomitsten. Föreningen bildades 1967 och är en sammanbindande länk för företagen när det gäller branschfrågor och information om kalkbranschen som är av betydelse för företagen, deras kunder och samhället.

Hos Föreningen skall det vara möjligt att hämta allmän information om produktion, användning samt övrigt material som kan var behövligt för att få en bild över kalkindustrin.

För mer detaljerade uppgifter gäller kontakter med föreningens medlemmar. Se vidare under kontakter.
Föreningens arbete styrs av den aktuella samhällsdebatten. I den senaste strategin fokuseras på näringspolitiska frågor kring tillämpning av EU-direktiv, skattefrågor, miljöfrågor, normer och bekämpning av försurning i sjöar, skog och på åkermark.

Arbetsrättsliga frågor sköts inte av föreningen.

Debatt och forskning

I forsknings- och utvecklingsfrågor samt utbildning samverkar föreningen med övriga branscher och föreningar inom malm- och bergmaterialindustrin (BERGSAM). Företagen är här medlemmar i MINFO, Mineralteknisk forskning.

Internationellt verkar föreningen via medlemskap i European Lime Association , EULA, och International Lime Association, ILA.

Kalkföreningens Historia 

2019 gjordes en genuin genomgång av arkivet i Glanshammar, en sammanställning av Kjell Hallin och Sten Ullerud.

Föreningen bildades 1967 och hade därmed femtioårsjubileum 2017. Inom föreningen hanteras produkter från grovkrossad kalk ner till tusendelar av mm.

Föreningen bildades 23 oktober 1967 med förberedande möte 4 oktober 1967 i Stockholm för att bilda en svensk och en internationell kalkförening. Medverkande var AB Gotlands Förenade Kalkbrott, Kalkbränneri- & Kalksten AB, Kullsbergs Kalk AB, Larsbo Kalk AB, AB Orsakalk, Skånska Cementbolaget, Stråbruken AB och Yxhults Stenhuggeri AB då förslag till Stadgarna sattes. Föreningens främsta uppgift skulle vara att företräda kalkbranschen utåt. Dess andra uppgifter skulle vara att tillvarataga medlemmarnas intressen i den internationella kalkföreningen. Kommitté för uppdraget bestod av Eric Bystöm (Stråbruken AB) Rudolf Bernhoff (Cementa AB) och Bertil Setterlund (AB Orsakalk).

Ordförande genom åren:

1967-1970 Erik Bystöm Stråbruken AB                                                                                                                                          1971-1974 Rudolf Bernhoff Cementa AB                                                                                                                                    1975-1977 Lennart Andersson Stråbruken AB                                                                                                                          1978-1982 Nils Wiberg Cementa AB                                                                                                                                                1983-1989 Erik Bergman Dala Kalk                                                                                                                                                  1990-1996 Ulf Juvél Gåsgruvan/SMA                                                                                                                                              1997-2007 Alf Wiklander Cementa/Nordkalk                                                                                                                            2008-           Daniel Juvél SMA

Föreningen har haft flera insatser under åren för att främja användningsområde med Kalkprodukters möjligheter och användning inom Jordbruk, Sjö och vattenvård, Trädgård och Industrikalk. Föreningen har bidragit med underlag och stöd till politiker på alla nivåer som riksdagen, länsstyrelser, kommuner, men även till Naturvårdsverket, Fiskevårdsföreningar och Svensk Växtnäringsforskning för att nämna några.  Föreningen har varit aktiv i ett antal mässor och idag finns företrädare från våra medlemmar representerade vid flera mässor. Se gärna närmare under fliken Aktuellt.   

Föreningen har ett antal arbetsgrupper bland annat Miljögruppen, som jobbar med sjökalkning som ofta beskrivs som den mest lyckade miljöinsatsen Sverige har gjort. Genom åren har Svenska Kalkförening haft stort samarbete med Sportfiskarna.     

Föreningen ligger även bakom framtagandet av kalkvärde-normen inom Jordbrukskalkning 1998 tillsammans med Karl-Jan Erstad och SLU  för att främja bättre jordstruktur och minskat näringsläckage.  Kalkvärdet väger samman effekterna av kalkens geologiska ursprung, siktkurva och halten CaO. Kalkvärde – en vägledning när du ska välja kalkprodukt. 

Senast i raden är kampanjen Svensk Kalk (2021) en upplysningskampanj för allmänheten och vikten av Svensk Kalk i vardagen. Kalk är livsnödvändig för vårt välstånd, för vår utveckling och för att vi ska kunna leva vår vardag på det sätt vi vill. Utan kalk skulle samhället inte fungera!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Svenska Kalkföreningen, orgnr. 802009-9399 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.