Medlemmar

Våra medlemmar

Svenska Kalkföreningen

c/o SMA Mineral AB
Box 329
682 27 Filipstad
Tel +46 (0)590-16400
www.kalkforeningen.se

SMA Mineral AB

Box 329
682 27 Filipstad
Tel +46 (0)590-16400
www.smamineral.com 

IMERYS Mineral AB

Box 711
851 21 Sundsvall
Tel +46 (0)31-7041190
www.imerys.com

Omya AB

Kalendegatan 18
SE-211 35 Malmö
Tel +46 (0)40-20 67 00
Fax +46 (0)40-23 65 19
info.se@omya.com
www.omya.com/

Nordkalk AB

Box 901
731 29 Köping
Tel +46 (0)10-476 25 00
info@nordkalk.com
www.nordkalk.com

Movab AB

Pilåkersgatan 32 A

261 41 Landskrona

Tel +46 (0)418-43 75 50

Fax +46 (0)418-43 75 59

info@movab.nu

www.movab.nu