Produkter

Kalksten och dolomit har använts av människan i 1000-tals år och har i modern tid haft stor betydelse för utvecklingen, inte minst inom industrin.

Sverige har gott om kalksten med bra geografisk spridning. I bl a Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland och Skåne samt på Gotland och Öland finns det brytvärda lager sten.

De produkter som framställs av kalk- och dolomit används på fler områden än man kan tro – inom industri, jordbruk och miljövård. Av de cirka 9,3 miljoner ton som bryts per år i Sverige är över 8,8 miljoner ton kalciumkarbonat, resten är dolomit. Nära hälften används till cement.

Kalksten är en bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat. En annan typ innehåller även magnesium. Den är hårdare och kallas dolomit och bryts framför allt i Bergslagen. Även marmor är en form av kalksten – hårdast av dem alla.