Miljötillstånd

Kalksten och dolomit har använts av människan i 1000-tals år och har i modern tid haft stor betydelse för utvecklingen, inte minst inom industrin.

Sverige har kalksten med  geografisk spridning. I bl a Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland och Skåne samt på Gotland och Öland finns det brytvärda lager sten. Kalkstenen är dock av stora lokala variationer vad avser kvalitetsaspekter så som kemisk sammansättning, kristallinitet, färg mm. Dessa faktorer bestämmer till stor del möjliga användningsområden efter specifika lokala förhållanden.

De produkter som framställs av kalk- och dolomit används på fler områden än man kan tro – inom industri, jordbruk och miljövård. Av de cirka 9,3 miljoner ton som bryts per år i Sverige är över 8,8 miljoner ton kalciumkarbonat, resten är dolomit. Nära hälften används till cement.

Kalksten är en bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat. En annan typ innehåller även magnesium. Den är hårdare och kallas dolomit och bryts framför allt i Bergslagen. Även marmor är en form av kalksten – hårdast av dem alla.

Kalkindustrins påverkan på miljön

För att få bryta och förädla kalksten krävs miljötillstånd och ofta vattendom från Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprövningen i Sverige är och ska vara, mycket gedigen i förhållande till många andra länder. Innan en ansökan om tillstånd kan inges till domstolen, behöver en lång rad steg genomföras. Tidigt samråd med tillsynsmyndigheten ska genomföras för att inhämta deras syn på vad ansökan bör omfatta. Samråd genomförs också med grannar och berörda parter för att informera om planerna, svara på frågor och ev. invändningar. Samråd genomförs ofta vid flera tillfällen under tillståndsprocessen. Sedan ska det upprättas en Miljökonsekvensbeskrivning, som tar upp alla de aspekter som brytningen påverkar. Hur påverkas omgivande miljö och vatten? Vilka naturvärden finns att ta hänsyn till? Boendemiljö och avstånd till grannar? Buller och damning? Transporter?

När ett tillstånd sedan ges, är det förknippat med en rad olika villkor för hur t ex vatten, naturvärden, buller och damning ska hanteras. Ett kontrollprogram upprättas för hur miljöövervakningen ska gå till och efterlevnaden bevakas av tillståndsmyndigheten.

Ur ett globalt perspektiv, är det mycket bättre att metaller och mineraler bryts i vår del av världen, där miljöpåverkan är så kontrollerad och ringa i förhållande till andra delar av världen. Kalksten är dessutom ett mycket rent mineral.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Svenska Kalkföreningen, orgnr. 802009-9399 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.