Produktionsplatser

Produktionsplatser och kalkbrott

Kalkstensfyndigheter är i dag koncentrerade till Syd- och Mellansverige: från norra Dalarna ner till Skåne och även på Öland och Gotland.                                                                                                                                Fyndigheter har tidigare funnits på ett flertal ställen där det finns kalksten. Idag påminns man om hur det en gång varit i och med de museer som startats på flera platser.                                                                              En omfattande omstrukturering har skett i branschen och idag finns enbart större produktionsanläggningar kvar.

Produktionsanläggningar över hela landet

Geologin styr var verksamheterna bedrivs. Beroende på kvaliteten på den kalk- och dolomitsten som bryts och i viss mån kundstruktur så uppstår på naturligt sätt de områden där ekonomisk försvarbar verksamhet kan pågå.

Kalkbränning sker antingen i anslutning till de större kalkstensbrotten eller i direkt anslutning till större kunder. Noterbart är att kalksten bryts på Gotland och sedan med båt fraktas till produktionsplatser som är belägna vid hamnar. Kalkbränning sker på sju platser nämligen i Luleå, Sandarne, Boda, Rättvik, Köping, Oxelösund och Storugns.

Produktion av släckt kalk sker på fyra ställen i landet: i Luleå, Rättvik, Köping och Landskrona.

Malning och siktning till kalkstensmjöl eller dolomitmjöl sker på nio ställen: i Kullsberg, Sala, Gåsgruvan, Björka, Glanshammar, Köping, Uddagården, Ignaberga och Landskrona.

Slurrytillverkning för miljöändamål och papperstillverkning sker i  Gåsgruvan/Persberg och Sundsvall. Slurry är en blandning av finmald kalksten och vatten.