Tillverkning

Processen

  1. Lorem ipsum dolor sit amet
  2. Lorem ipsum dolor sit amet
  3. Lorem ipsum dolor sit amet
  4. Lorem ipsum dolor sit amet
  5. Lorem ipsum dolor sit amet
  6. Lorem ipsum dolor sit amet
  7. Lorem ipsum dolor sit amet
  8. Lorem ipsum dolor sit amet

Tillverkning

Råvaran sprängs loss från berget. Det förkommer även att kalkstenen är så pass ung och att den kan grävas fram direkt ur kalkbrottet.

Stenen går sedan vidare till en kross där den krossas till lämpliga storlekar.

Nu görs ett val huruvida råvaran skall behandlas vidare och brännas för att bli den produkt vi kallar bränd kalk eller malas och bli olika fraktioner av kalkstensmjöl. Olika typer av siktar används beroende på kalkstenmjölets användningsområde.

De allra finast malda produkterna ingår som en råvara i färg- och plastprodukter med en partikelstorlek ned till 5 mikron.

Kalksten för bränd kalk (kalciumoxid) utgörs av ett framsiktat grövre material och det går åt 1,8 ton råvara per ton bränd kalk.

Två typer av ugnar

Det finns två typer av ugnar, roterugn eller schaktugn. Roterugnen en horisontell ugn som är 60-150 meter lång och som sakta roterar alltefter som materialet långsamt rinner igenom ugnen. Schaktugnen är i princip ett eller två vertikala rör där kalkstenen vandrar neråt under processens gång. Energiförbrukningen är hög vid bränning av kalksten och energin tillförs i utloppet av roterugnen eller i toppen via lansar i schaktugnen.

Schaktugnen är mer energieffektiv i och med att förvärmda gaser kan effektivt utnyttjas för att förvärma materialet. I roterugnen blir däremot förlusterna högre eftersom det inte finns samma möjlighet att låta heta gaser passera genom materialbädden. En roterugn är dock mer flexibel från produktionssynpunkt. Vid bränning av kalksten avgår koldioxid och kalciumoxid blir kvar (CaCO3 ger CaO + CO2). Energiförbrukningen vid bränning av kalk är hög och utsläppen av CO2 är höga. När det gäller kalksten så bidrar den med 0,785 ton CO2 per ton bränd kalk och dolomitsten kring 0,913 ton CO2 per ton bränd dolomit. Det bränsle som används för tillverkning av bränd kalk är malet kolpulver, gasol, koksgas eller olja. Beroende på ugn och bränsle så blir CO2 -utsläppen olika och är högst från roterugnar.

Omfattande investeringar har gjorts i miljöförbättrande åtgärder såsom filter och effektivare styrning via processdata.

Efter bränning krossas ibland den brända kalken och därefter mals den till lämpliga leveransfraktioner. Den vanligaste fraktionen är under 18 mm som medger pneumatisk hantering och transporter i bulkbilar. En del av den brända kalken, som regel i finare fraktioner, går vidare till produktion av släckt kalk.

Produktionen av släckt kalk går till så att man i en släckningsanläggning tillsätter vatten till den brända kalken och följande reaktion uppstår.
CaO + H20 ger Ca(OH)2.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Svenska Kalkföreningen, orgnr. 802009-9399 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.