Utan kalk
skulle det
mesta i vår
vardag inte
finnas eller
fungera!

Det är egentligen helt otroligt så beroende vi är av kalk för olika saker. Det är en viktig del i nästan allt vi gör och använder i vår vardag. Kalk har en rad fördelar: Den renar sjöar och gör lantbrukarens jord bördigare. Den fyller ut, förstärker, skyddar och gör olika material starkare och förbättrar dessas egenskaper på många olika sätt. Kalciumkarbonat (kalcium) behövs också för olika viktiga funktioner i våra kroppar, nödvändigt för att hålla oss friskare och mer välmående.

Vad är nu kalk
– egentligen?

Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller kalcium. Vanligast är kalksten, en bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat.

Det här är din
vardag med kalken!

Kalk är mer än man kan tro

Kalk är livsnödvändigt för vårt välstånd, för vår utveckling och för att vi ska kunna leva vår vardag på det sätt vi vill. Utan kalk skulle samhället inte fungera. Här kan du se våra små ”tack vare”-filmer om kalken.

Läs gärna mer på svenska kalkföreningens hemsida kalkforeningen.se. Tack för att du tog dig tid!