Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och aktiviteter som berör branschen som mässor, konferenser och allmänna möten etc. där Svenska Kalkföreningen deltar, bevakar eller kundmöte kan göras. 

Vad är nu kalk egentligen? Kalkföreningens gemensamma kampanj Svensk Kalk 

https://kalkforeningen.se/svenskkalk/

Några exempel på regelbundet återkommande arrangemang i Sverige

KALKUTBILNING 2022  Havs-och vattenmyndigheten bjuder in länsstyrelser, kommuner och övriga aktörer inom kalkningsverksamheten till grundläggande utbildning inom försurning och kalkning den 15-16 november 2022 Göteborg, liknande utbildning i Sundsvall (under första halvan 2023). https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/evenemang/kalender/kalender/2022/externt-kalendarium/2022-09-22-kalkutbildning-2022.html 

Besök lantbruksmässor

16-18 oktober 2024 https://www.elmia.se/lantbruk/ 

28-29 juni 2023 Borgeby  https://www.borgebyfaltdagar.se/

5-6 juli 2023  Brunnby Västerås https://brunnbylantbrukardagar.se/

Teknikutveckling – nytta för samhället

CBI Betonginstitutet arrangerar årligen informationsdag. Mer information om framtida arrangemang finns på www.ri.se www.cbi.se

Elmia ParK  / Garden

Elmia Garden i Jönköping Nordens viktigaste mötesplats för trädgårdsbranschen för yrkesfolk 26-28 sep 2023. Det är en välbesökt mässa som bjuder på massor av inspiration, idéer och kunskap för en bransch med växande betydelse. Läs mer här:  Elmia Park Elmia Garden

Geologins Dag

En satsning för att göra geovetenskap och dess betydelse allmänt känd. Barn och vuxna får chansen den andra lördagen i september 9 sep 2023 att upptäcka hur roligt och spännande det är med läran om jorden.

Läs mer här: www.geologinsdag.nu

Hindersmässan i Örebro

Hindersmässan i Örebro är Sveriges mest långlivade tradition och det största återkommande evenemanget i staden. Mässan hölls första gången redan på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn. Mässan arrangeras alltid sista veckan i januari 24-27 2024. Läs mer på  Hindersmässan – orebro.se

MinBas

MinBas är ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmateral och natursten och är ett projekt inom MinFos (Föreningen för Mineralteknisk Forskning). MinBas är medarrangör i Geologins Dag. Läs mer på www.minfo.se

Sveriges Energiting i Eskilstuna

Mer information hittar du på www.sverigesenergiting.se

Kalkmässan

Historiskt branschevenemang
För information kontakta info@kalkforeningen.se

International Lime Association

Mer info på www.internationallime.org